gs1 podatkovna vrstica zložena generator črtne kode

primer :

jasno

Namestite razširitev QrCode Generator za Chrome?